Happy Hill

Čistá v Krkonoších
CZ - 543 44 Černý Důl
00420 606 609 955

Informace o vlastnictví domu na Happy Hillu

Domky na Happy Hillu jsou součástí celého areálu a jejich majitelé jsou členy sdružení vlastníků. To znamená, že veškeří majitelé domů se dělí o náklady na údržbu a správu areálu. Domky jsou stavěny k rekreačnímu užívání. Pronájem domků a správa je centrálně koordinován přes sdružení vlastníků a představenstvo.

Pokud koupíte dům na Happy Hillu vstoupíte do společenství, kde se zavazujete k pravidlům a pevným nákladům na správu a údržbu areálu. Za správu areálu se platí poplatek 56.000 Kč bez DPH ročně, společný fond ůdržby činní 2.700 Kč měsíčně. Pronájem domů je koordinován centrálně a ochranná značka Happy Hill je registrovaná. Jakékoliv zneužívání či poškození je trestné.

Pokud máte zájem o koupi domu na Happy Hill, Čistá v Krkonoších, zkontaktujte včas správce areálu a informujte se o všech záležitostech.

© 2020 Villapark Happy Hill, Všechna práva vyhrazena